Praktische informatie - Voetbalvereniging AD'69

Praktische informatie

Contributies vanaf 1 Oktober 2022

De kwartaal contributies bedragen:

  • Mini Champions League( tot 7jaar) € 41,00;
  • Pupillen (7-12 jaar) € 49,50;
  • Junioren(13-18jaar) € 54,00;
  • Senioren (vanaf 18 jaar) € 60,00
  • Zaal € 60,00;
  • Zaal, inclusief veld € 78,00;
  • 35+/45+ € 43,50;
  • Niet spelende leden € 24,00;
  • 65+ € 15,00;
  • Walking Football € 43,50;

De bedragen zijn inclusief de kosten voor verzekering en, indien nodig, spelerspas.

Bij aanmelding is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd, voor jeugdleden bedraagt dit € 5,00 en voor senioren € 10,00.

Boetes die door de KNVB worden opgelegd aan individuele leden worden apart geïncasseerd.

Kledingplan

Vanaf 1 januari 2015 maakt AD'69 gebruik van het kledingplan. Dit betekent dat de wedstrijdkleding (shirt, broeken, sokken) door de vereniging wordt aangeschaft en verzorgd. De spelende leden betalen hiervoor een bijdrage. De bijdrage is per kwartaal vastgesteld op € 4,50 voor jeugdleden (<18) en € 4,50 voor senioren (18+). De inning van deze bijdrage gaat gelijktijdig met de inning van de contributies.

Betaling

De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Bij aanmelding kan worden aangegeven of de contributie per kwartaal, per halfjaar of per jaar mag worden geïncasseerd. Indien om wat voor reden geen machtiging voor incasso wordt afgegeven wordt per kwartaal een factuur/acceptgiro uitgereikt met een opslag van € 1,50 voor de extra kosten. De opslag van € 1,50 zal ook gelden wanneer een bankrekening is geblokkeerd voor incasso of dat de incasso wordt gestorneerd.

Bij contributie achterstanden wordt een vast protocol gehanteerd die staat vermeld op de pagina beleid & protocollen

Rekeningnummer

Het rekeningnummer voor de contributie is NL64RABO0300220014 t.n.v. Voetbalvereniging AD'69.

Aanmelding

Aanmelden gebeurt middels een inschrijfformulier. Inschrijfformulieren liggen ook in de AD’69 kantine of kunnen worden aangevraagd via ledenadministratie@ad69.nl. Lever het formulier in via ledenadministratie@ad69.nl of door bezorging bij Bocholtsestraatweg 67a, 7121 JB, Aalten.

Afmelding

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd via het postadres: Bocholtsestraatweg 67a, 7121 JB Aalten, of via mail: ledenadministratie@ad69.nl.

Wijzigingen

Wijzigingen in leeftijdscategorie worden automatisch verwerkt. Overige wijzigingen (bijvoorbeeld NAW-gegevens, van spelend naar niet-spelend) dienen schriftelijk worden doorgegeven via het post- of mailadres.

Collectieve verzekering KNVB

De KNVB heeft voor haar leden een tweetal collectieve verzekeringen gesloten: een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering.

Voor wat betreft de dekking van de verzekering van de KNVB merken wij op dat deze verzekering subsidiair is. Dit betekent nadrukkelijk dat schade die krachtens enige andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt, allereerst op die andere verzekering moet worden geclaimd.  Wanneer een eigen verzekering qua dekking niet toereikend is of dekking  op eigen verzekering is uitgesloten, kan een beroep worden gedaan op de
secundaire, KNVB-verzekering.

De collectieve ongevallenverzekering biedt overigens geen dekking voor het eigen risico (en no-claim verlies) van de primaire verzekering van de betrokkene.

Voor meer gedetailleerde info, voorwaarden en het invullen kun je het schadeformulier raadplegen.

Vragen

Voor vragen kunt u altijd terecht bij:
Rob ten Brinke (bestuurslid voetbalzaken) of Erik-Jan Etten (bestuurslid administratie en financiën)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!